• De Vrienden van Sporting Martinus maken net dat beetje meer mogelijk

  Sporting Martinus groeit, vooral bij de jeugd.
  We groeien als vereniging. Er zijn daarvoor altijd extra voorzieningen nodig. Dat kan niet allemaal vanuit de jaarlijkse contributie en de kantine-omzet worden gedragen. Steun daarom de club met een extra bijdrage en word Vriend(in) van Sporting Martinus. Als dank voor uw gewaardeerde steun wordt uw naam voor eeuwig vermeld op het Vrienden-bord in de entreehal van onze kantine.
  Een schenking over minimaal 5 jaar is tevens fiscaal zeer gunstig.

  De SponsorCommissie ziet toe dat uw bijdrage goed wordt besteed aan onderhoud en uitbreiding van onze accommodatie. Zo hebben we in 2018 van de bijdrage nieuwe trainingsdoelen kunnen kopen en hebben in 2019 de Vrienden bijgedragen aan de aanschaf van LED verlichting rondom de velden. In 2020 en 2021 waren de Vrienden de financiele Corona-impact zo klein mogelijk te houden. Vanaf 2022 sparen we voor een nieuw Multimedia LED scorebord.

  Vrienden van Sporting Martinus worden we voor elkaar en voor een ander.
  5% van uw steun wordt gereserveerd voor een speciale donatie van Sporting Martinus aan het Jeugdsportfonds, een fonds dat sportkansen creëert voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

 • Sluit u aan bij de Vrienden van Sporting Martinus. Vul svp onderstaand formulier volledig in. DANK U WEL!

  Kenmerk van dit formulier: machtiging Vrienden van vv Sporting Martinus
  Door toezending van dit formulier geeft u toestemming aan vv Sporting Martinus te Amstelveen om eenmalig een doorlopend incasso-opdracht te sturen naar uw bank om 1x per jaar het aangegeven donatiebedrag van uw rekening af te schrijven.
  Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 • Aanmeldformulier Vrienden van Sporting Martinus