• Wat verwachten we per team en van de teamleider

  Wat verwachten we van de bijdrage van ouders/verzorgers en spelers bij Junioren onder 13 t/m onder 19 van elk team:

  • Een Teamleider aanstellen
  • Een Grensrechter aanstellen
  • Elk team levert een (of meer) scheidsrechters
  • Als er er geen wedstrijdtafel is, teamleider verwelkomt onze gasten
  • Spelregelbewijs vanaf ‘onder 17’


  Wat verwachten we van een Teamleider
  Teamleider is contactpersoon voor wedstrijdzaken
  Organisatie & verdeling van taken ouders/verzorgers van een team:

  • Scheidsrechter (ook voor selectieteams)
  • Grensrechter
  • Bardienst
  • Kleding (& materiaal)
  • Communicatie vanuit de club (via LC)
  • Volgen Handboek Wedstrijdzaken
  • Spreekbuis namens het (ouders/verzorgers)team richting LC over verbeterpunten en/of ontevredenheid over …

  Operationeel bij de wedstrijd:

  • Ontvangen tegenstander bij thuiswedstrijd
  • Eerste aanspreekpunt wedstrijdzaken (wedstrijdzaken@sportingmartinus.nl)
  • Invoeren gegevens in wedstrijdzaken app: foto’s + opgeven spelers per wedstrijd i.o.m. Trainer/coach
  • Vooruit kijken planning van competitiewedstrijden (10 dagen minimaal!)
  • Aanspreekpunt voor LC bij tuchtzaken vanuit de KNVB
  • Rechterhand van de (jeugd)trainer voor alle organisatorische zaken (warming-up etc.)

  Incidenteel (organiseren van) coaching van wedstrijden bij breedteteams