• Protocol trainingen

  11 mei 2020
 • Voor iedereen gelden bij de trainingen de volgende richtlijnen, aangereikt door de KNVB, voor verantwoord sporten op ons sportcomplex: 

  ALGEMENE RICHTLIJNENklik hier

  RICHTLIJNEN VOOR OUDERS en VERZORGERSklik hier 

  RICHTLIJNEN VOOR SPELERSklik hier 

  Iedereen die ons complex betreedt wordt geacht hiervan goede nota te hebben genomen en zich volgens dit protocol te gedragen.