• Voor iedereen gelden bij de trainingen de volgende richtlijnen, aangereikt door de KNVB, voor verantwoord sporten op ons sportcomplex: 

    ALGEMENE RICHTLIJNENklik hier

    RICHTLIJNEN VOOR OUDERS en VERZORGERSklik hier 

    RICHTLIJNEN VOOR SPELERSklik hier 

    Iedereen die ons complex betreedt wordt geacht hiervan goede nota te hebben genomen en zich volgens dit protocol te gedragen.