• Onze ALV op 11 december, 20.00 uur. Vooraf hier aanmelden en agenda.

  24 nov 2023
 • De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op maandagavond 11 december, om 20.00 uur. Locatie: ons clubhuis. 

  Laat je informeren over de laatste stand van zaken met de club en over onze jaarcijfers (22/23). Dan heb je een beter beeld van onze mogelijkheden en uitdagingen en kun je meepraten over de verbeteringen. De toekomst van de club is van ons allemaal.
  Elk lid en elke vrijwilliger is bij deze ALV natuurlijk van harte uitgenodigd!

  Wel het verzoek erbij dat  je je vooraf moet aanmelden voor deze AV via info@sportingmartinus.nl

   

  AGENDA

  Bijzondere Algemene Vergadering vindt plaats op om 20.00uur in de kantine.

  Datum: maandag 11 december 2023
  Locatie: kantine
  Uitgenodigd: Alle leden en topvrijwilligers


   Opening, mededelingen en vaststellen agenda.

   Ingekomen stukken

   Vaststellen verslag vorige ALV 3 mei 2023

   Financieel jaarverslag 2022-2023

   Bestuursmededelingen

   Rondvraag.