• Op 14 maart was er in Teams een leden-update sessie over de nieuwbouwplannen van ons clubhuis, inclusief de indelingen van de begane grond en de 1e etage. Bekijk ze hier en diegene die de update gemist heeft 'praten' we hier in grote lijnen bij. 

  De update gaf aan hoezeer je als vrijwilligers een lange adem moet hebben voordat een dergelijk nieuwbouwproject tot stand kan komen (we zijn er inmiddels ruim 4 jaar mee bezig).
  De update gaf ook aan hoe complex een dergelijk traject is met veel, heel veel overleg met allerlei betrokken partijen. Het leek af en toe wel op een schaakspel op meerdere borden, met meerdere spelers in een eigen kleur: met diverse banken, adviseurs, Gemeente, garantiefondsen, uitvoerders, architecten en -last but not least- met de leden zelf. Want we willen een club met een clubhuis, die van en voor ons allemaal is.
  Er zijn diverse plannen en status updates op de diverse ALV-avonden aan de leden voorgelegd en voor akkoord gestemd. Voorstanders en mindere voorstanders van nieuwbouw hebben elkaar in goede gesprekken ‘aan de bar’ met veel respect gevonden (zo kan het ook Nederland!) en zo is er een mooi nieuwbouwplan ontstaan, dat voldoet aan de nieuwste eisen, dat ons toekomstklaar maakt voor onze sportieve ontwikkelingen en waardoor de Gemeente garant blijft staan voor nog vele decennia sportplezier op onze huidige fraaie locatie aan de rand van Amsterdamse Bos.

  Een lange adem en veel vrijwilligerskracht
  Al die jaren -en nog steeds- eisen de betrokken gemeentelijke en professionele partijen veel onderzoek, inzet en inbreng van de vrijwilligers in onze Bouw- en Financieringscommissie en van het bestuur. Politieke raderen, ook bij grote organisaties, draaien (meestal?) langzamer dan we hopen. Sommige van onze eigen idealen (als 2 etages) moesten worden bijgesteld naar wél financieel haalbare plannen. Van enkele zeer gewaardeerde partijen om beoogd mee samen te werken moesten we halverwege, om allerlei onderbouwde redenen toch afscheid nemen, om vervolgens met anderen weer van voren af aan te beginnen. Van de flexibele architecten werden soms wonderen gevraagd én geleverd.
  We zijn daarbij als club letterlijk gezegend met ontzettend veel expertise onder de huidige leden en hun netwerk. Hier toont zich echt de grote kracht van een florerende vereniging als Sporting Martinus. Het is geweldig wat al deze mensen met kennis, adviezen en praktische inzet geheel kosteloos en schijnbaar onvermoeibaar voor de club doen. Buitenstaanders hebben deze vrijwilligerskracht van Sporting Martinus met bewondering aanschouwd. En het heeft ons bij de vele onderhandelingen veel goodwill opgeleverd.

  Nu de laatste fase: het obligatieplan en de finale hypotheek
  Er is dus ontzettend veel overlegd, voorbereid, getekend en berekend. Toch is op het moment van dit schrijven (21 maart) de nieuwbouw nog steeds afhankelijk van een aantal laatste fasen en definitief te sluiten overeenkomsten. Een belangrijke fase zal zijn op 7 april, als blijkt dat we met elkaar het einddoel (minimaal 450K) van het ClubObligatieplan wel of niet hebben gehaald! Lukt dat, dan sluit de bank erop aan met de gewenste hypotheek en staan de fondsenverstrekkers garant voor hun financiële toezeggingen. Lukt het niet, dan moeten we terug naar zowel de teken- als alle onderhandelingstafels. En zijn dat 100 stappen terug naar start.

  OK. Positief blijven. Wat als het ClubObligatieplan wel slaagt met elkaar (doel: minimaal 450K) ?
  Dan hebben we vervolgens de laatste fase van een finale hypotheek en de definitieve bouwofferte. De architecten van BlackBox kunnen dan het Definitief Ontwerp afronden en na een laatste afstemming verwachten we de hoofdaannemer Heemraad definitief de bouw te gunnen in eind april, begin mei.

  Start sloop en bouw, een seizoen met portcabines
  Heemraad heeft aangegeven met de sloop te kunnen starten in september (en mogelijk al vóór de zomervakantie met voorbereidingen). We zullen rond die tijd portcabines laten plaatsen, waarschijnlijk “in de keepershoek veld 2”. De opzet ervan zal zeer simpel zijn. Een eenvoudige kantine, een toiletgroep en 2 tot 4 omkleedcontainers. En daar zullen we het een heel seizoen mee moeten doen.
  Het had natuurlijk allemaal mooi tijdens dit afgelopen Corona-seizoen kunnen plaatsvinden. Maar weet alles van te voren maar eens en sommige raderen moeten nu eenmaal draaien zoals ze draaien en zijn niet zomaar te versnellen.
  Het nieuwe seizoen wordt dus een jaartje ‘sportief kamperen’ met z’n allen, met de uitdaging onszelf met veel improvisatie en plezier door deze bouwperiode heen te manouvreren.
  Ondanks deze noodvoorzieningen vertrouwen we erop, dat we met elkaar de kantine-inkomsten weer volop aan de gang krijgen. Dat de terrassen volop benut worden. Dat de sponsors aan boord blijven en nieuwe zich aanmelden en dat onze donateurs zo aardig zullen blijven als dat ze nu zijn. Dat de commissies met alle vrijwilligers zo goed blijven draaien als ze nu doen. Dat trainers en coaches het juiste spelplezier en sportieve ambitie kunnen blijven overdragen, ook al zal het op de trainingen af en toe improviseren zijn. Dat dat dus allemaal lukt en dat we er zo met elkaar zowel sportief als sociaal een topseizoen van gaan maken.

  Onder voorbehoud ter inzage
  Hieronder ter inzage de voorlopige indelingen van het clubhuis. De impressies en tekeningen spreken voor zich. Maar toch even duidelijk benadrukt: hieraan kunnen geen ‘rechten worden ontleend’. Als gezegd, de aanloop was complex en deze laatste fase is dat zeker ook nog. Alles is onder voorbehoud van definitieve bouwoffertes en financiering. De indeling is pas zeker als het Definitief Ontwerp door onze architecten is afgerond.