• Lid worden van Sporting Martinus (verzoek aanmelden)

  Inschrijven kan vanaf 4 tot 80 jaar en alleen via de website. 
  Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je automatisch een email. Let op: dit geeft nog geen garantie op plaatsing. Wij krijgen veel aanmeldingen binnen en kunnen helaas niet iedereen direct plaatsen. Je wordt daarom eerst op onze wachtlijst geplaatst. Als er plek is nemen wij direct contact met je op. Dit kan ook later zijn, bijvoorbeeld pas aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Wij kunnen hier op dit moment helaas geen zekerheid over geven. 

  Voor meer info over de jongsten (Smarties): klik hier

  Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
  Wie zich opgeeft wordt lid voor minimaal 1 seizoen. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch met een jaar (een seizoen) verlengd, tenzij vóór 15 mei wordt opgezegd.

  Let op: Ouders van leden tot en met 12 jaar helpen mee op de woensdagmiddag-training
  De pupillen teams (tm 12 jaar) regelen zelf de training op de woensdagmiddag, hetzij door alle ouders een keer de training te laten geven, hetzij door een of een aantal enthousiaste ouders die de trainingen verzorgen. Hoe de training geregeld wordt, kun je van tevoren vragen bij de teamleider van het team waar jouw kind in komt. Maar houd er rekening mee dat er bij Sporting Martinus in principe vanuit wordt gegaan dat alle ouders van het team beurtelings meehelpen bij de training. Sporting Martinus draait voor het overgrote deel op vrijwilligers. Bij Sporting Martinus is de filosofie daarom ook dat iedereen meehelpt om er met zijn allen een nog mooiere club van te maken.

  Aanmeldformulier SPM

  Wijzigingen van je gegevens (verhuizing, emailadres etc)
  Wijzigingen, zoals bijvoorbeeld verhuizingen, wijziging emailadres, wijziging telefoonnummers e.d., kunnen via e-mail worden doorgegeven aan ledenadministratie@sportingmartinus.nl of schriftelijk naar v.v. Sporting Martinus, Postbus 792, 1180 AT Amstelveen.

  Overschrijven naar Sporting Martinus, opzeggen bij oude vereniging. 
  Bij overschrijven naar Sporting Martinus:

  1. Zeg je eerst je lidmaatschap bij je oude vereniging op. Let hierbij op de uiterste datum die je oude vereniging hanteert.
  2. Vervolgens meld je je via het aanmeldformulier aan bij Sporting Martinus. 
  3. Sporting Martinus meldt je aan in Sportlink; hiervan krijgt je oude vereniging digitaal bericht. Tevens vraagt Sporting Martinus overschrijving voor je aan.
  4. Je oude vereniging controleert of je aan al je verplichtingen hebt voldaan: als alles in orde is bevonden geeft je oude vereniging akkoord op het overschrijvingsverzoek.
 • Opzeggen van het lidmaatschap (verzoek uitschrijven of overschrijven)

  Hoe vervelend ook dat je bij ons vertrekt, voor ons het is belangrijk dat jij tijdig aangeeft aan de ledenadministratie dat jij volgend seizoen wilt stoppen met voetballen bij Sporting Martinus. Om te zorgen dat wij dit goed kunnen verwerken werken we met een digitaal uitschrijfformulier.
  Om het uitschrijvingsverzoek in behandeling te kunnen nemen moet de contributie van het lopende seizoen betaald zijn. Ze wordt als hoofdregel niet gerestitueerd. 

  Uitschrijven als lid van Sporting Martinus 
  De enige manier om je uit te schrijven is via het uitschrijfformulier. op deze website. Wanneer je je wilt uitschrijven dien je dat te doen vóór 15 mei middels het uitschrijfformulier  Te laat afmelden of dit doen via een ander kanaal dan het uitschrijfformulier houdt in, dat je contributie plichtig blijft. Wij moeten na deze datum op onze beurt namelijk betalen voor jouw lidmaatschap aan de KNVB.

  Overschrijven naar een andere vereniging, éérst opzeggen bij Sporting Martinus.
  Bij overschrijven naar een andere vereniging:

  1. Zeg eerst vóór 15 mei je lidmaatschap op bij de ledenadministratie van Sporting Martinus via het uitschrijfformulier 
  2. Daarna meld je je aan bij je nieuwe vereniging.
  3. Je nieuwe vereniging meldt je aan in Sportlink; hiervan krijgt Sporting Martinus digitaal bericht en krijgt het verzoek om de overschrijving digitaal in behandeling te nemen.
  4. Sporting Martinus controleert of je aan al je verplichtingen hebt voldaan (alle contributies, boetes en rekeningen zijn betaald, in bruikleen ontvangen kleding uit het kledingfonds en/of sponsorkleding is ingeleverd, ontbrekende onderdelen van het (sponsor)tenue zijn vergoed e.d.).
  5. Als alles in orde is, wordt het digitale overschrijvingsverzoek door Sporting Martinus van akkoord voorzien en wordt je overschrijving digitaal uitgevoerd. Indien van toepassing wordt betaalde borg terugbetaald.

  Uitschrijfformulier SPM

   Het is niet meer mogelijk om je spelerspas op te halen: alle bestaande spelerspassen zijn door de KNVB gedigitaliseerd: je digitale spelerspas is na de overschrijving digitaal beschikbaar bij je nieuwe vereniging. Het overschrijvingsverzoek moet uiterlijk 15 juni zijn afgewikkeld.

   

   

  Heb je nog vragen? Mail ze dan even naar ledenadministratie@sportingmartinus.nl