• Amstelveen, 2-10-2020

  Beste bezoekers van Sporting Martinus,


  Binnenkort komt u onze club bezoeken. Wij hanteren zoveel als mogelijk de richtlijnen van het RIVM. Deze zien er als volgt uit:

  1. Sportpark Overburg (Sporting Martinus) is gesloten voor alle horeca activiteiten.
  2. Alleen spelers, officials, teambegeleiders en clubfunctionarissen in dienst hebben toegang. Voor allen geldt, verlaat na de wedstrijd a.u.b. zo spoedig mogelijk ons sportcomplex.
  3. Toeschouwers en ouders zijn niet toegestaan om te kijken naar de wedstrijden. U wordt verzocht uw kinderen op de parkeerplaats af te zetten en daar op te halen.
  4. Bij wedstrijden van teams t/m 19 jaar vallen de benodigde chauffeurs van de tegenpartij onder teambegeleiding. Zij hebben toegang tot het complex zolang het totaal aantal begeleiders niet hoger is dan 8 (trainer, teamleider, grensrechter + maximaal 5 chauffeurs). Voor thuisspelende teams is het maximum aantal begeleiders 3, inclusief trainer.
  5. Alleen de teamleider en scheidsrechter zijn welkom op het wedstrijdsecretariaat. Voor zaterdag geldt dat het wedstrijdsecretariaat beneden in ‘de tent’ is.
  6. De kleedkamers zijn gesloten. Omkleden en douchen dient thuis te geschieden. Teambesprekingen dienen plaats te hebben in de buitenlucht.
  7. Aangezien onze parkeerplaats een beperkt aantal parkeerplaatsen heeft, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om alleen gebruik te maken van de parkeerplaats indien u uw kind komt halen of brengen of voldoet aan de eisen onder punt 2 en/ of 3.
  8. ‘Vrij voetballen’ buiten de wedstrijden om is niet toegestaan voor in ieder geval de komende 3 weken.
  9. Verder geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht en houd bij 1,5 meter afstand.
  10. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij graag naar de website van de KNVB: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

  Het Bestuur van Sporting Martinus betreurt de huidige situatie, maar hoopt dat we gezamenlijk toezien dat de noodzakelijke maatregelen worden opgevolgd. Houd rekening met het feit dat de handhaving van deze regels in handen ligt van vrijwilligers. Je steunt en helpt deze mensen door de regels te respecteren en ook anderen aan te spreken op het moment dat zij dat niet doen.


  Bestuur Sporting Martinus