• Contributie 2023-2024

  Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 3 mei 2023 hebben de leden unaniem ingestemd met het contributievoorstel voor het seizoen 2023-2024.

  De contributie-facturen voor de senioren en de junioren worden verstuurd rond 1 juli 2023. De contributie-facturen voor de pupillen volgen rond 1 augustus. Deze facturen voor de contributie zullen als gebruikelijk vanuit ClubCollect worden verstuurd. Voor leden die na 1 juli / 31 augustus lid worden volgt in januari 2024 een extra contributie run. De hoogte van de contributies is te lezen op deze PDF (download hier)

  Aanvullende opmerkingen:
  • De adminstratiekosten van ClubCollect wordt doorberekend aan de leden. Dit zijn GEEN kosten die Sporting Martinus in rekening brengt.
  • Bij ClubCollect kun je als lid aangeven de volledige contributie direct via IDEAL of automatische incasso te betalen, of gespreid te betalen in maximaal 8 termijnen. Houd er rekening mee dat ClubCollect administratiekosten in rekening brengt voor gespreid betalen
  • Teams die gebruik willen maken van de teamcontributie kunnen hierover informatie krijgen bij de penningmeester, deze aanvraag moet vóór 1 augustus gedaan zijn en wordt begin augustus behandeld.
  • Leden die een bijzondere regeling willen treffen met betrekking tot de contributie (Jeugdsportfonds, Stadspas, betalingsregeling, etc.) moeten dit vóór 1 augustus bij de penningmeester aangeven en dit wordt begin augustus behandeld.
  • We wijzen je graag op de subsidie-mogelijkheden voor contributie via JeugdFonds Sport en Cultuur Amstelveen

  Budgetproblemen? Benut het 'Niemand staat buitenspel'-programma 
  Heb je budgetproblemen bij het voldoen van deze factuur, dan verwijzen we je ook naar de support die de KNVB en ING hiervoor bieden. Deze partijen hebben met #niemandbuitenspel (Voetbal voor iedereen - ING) het initiatief genomen om niemand buiten spel te laten staan. Samen met de www.voorzieningenwijzer.nl en www.gelfdit.nl zijn er financieel contactpersonen per club opgeleid om leden met budgetproblemen te ondersteunen. Heb jij behoefte aan inzicht in alle regelingen die voor jou kunnen gelden? Neem dan contact op met onze Sporting Martinus financieel contactpersonen Fleur Jacobs of Emiel Enneman via niemandbuitenspel@sportingmartinus.nl. Laat je gegevens achter, dan neemt 1 van hen contact met je op. Zij zullen (geheel anoniem) samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn. Alles met als doel om jou of je kinderen niet buiten spel te zetten!

  Het bestuur hanteert bij de inning van de contributies onderstaande tijdslijn (senioren en junioren / pupillen):
  1 juli / 1 augustus: versturen contributie facturen via ClubCollect
  31 juli / 31 augustus: uiterste betaaldatum volledige contributie of eerste termijn.
  30 september: laatste aanmaning vanuit de club en opleggen speelverboden aan wanbetalers.
  31 oktober: overdragen wanbetalers aan incassobureau.

  1 januari 2024: versturen contributie facturen nieuwe leden (lid geworden na 1 september 2022)

  Kosteloos opzeggen doe je voor 15 mei
  De uiterlijke (kosteloze) opzegdatum bij onze ledenadministratie voor een volgend seizoen is door de KNVB exact vastgesteld op 15 mei. Ontvangt de ledenadministratie een opzegging na 15 mei, dan gelden de volgende bepalingen:
  • Opzeggen na 15 mei, voor 1 juli: € 50,- administratiekosten 
  • Opzeggen na 1 juli: halve contributie
  • Opzeggen na 1 augustus: volledige contributie

  Werkwijze ClubCollect:
  Elk lid ontvangt via ClubCollect een SMS en e-mail met daarin een link naar de persoonlijke betaalpagina. Hier kun je de factuur inzien, downloaden en betalen. Je kunt kiezen om de contributie in een keer of in termijnen te betalen. Houd er rekening mee dat ClubCollect voor betaling in termijnen per termijn extra administratiekosten in rekening brengt.
  Betalen van de factuur kan via IDEAL of automatische incasso (betalen in termijnen kan alleen via automatische incasso). Controleer ook of je contactgegevens op de ClubCollect betaalpagina correct zijn en wijzig deze indien nodig.
  Indien het voor jou niet mogelijk is om in termijnen te betalen en je een andere betalingsregeling wilt afspreken kun je contact opnemen met de penningmeester. Dit geldt ook als je sport via het Jeugdsportfonds of via een andere gemeentelijke subsidieregeling
  Wanneer je over bovenstaande nog vragen hebt kun je deze stellen via penningmeester@sportingmartinus.nl.

  Teamcontributie
  Voor alle senioren en veteranen teams (met uitzondering van de zaterdag 1, zondag 1, zondag 2 en zaterdag O23) kan voor teamcontributie worden gekozen. Hierbij betaalt een team voor 16 spelers, terwijl het maximaal 20 spelers mag inschrijven. Het team bepaalt zelf hoe deze kosten over de teamleden worden verdeeld. Let op: na opgaaf van de verdeling bij de penningmeester ligt de verantwoordelijkheid tot betalen bij het individuele lid. Indien een team gebruik wilt maken van deze regeling kan de aanvoerder dit vóór 1 juli aangeven via penningmeester@sportingmartinus.nl. Ook het betalen van de teamcontributie moet zijn gedaan vóór 31 juli

  Selectiebijdrage
  Bovenop de contributie rekenen we voor selectieteams een extra bijdrage. De meeste selectieteams trainen 3x per week trainen en maken dus meer gebruik van de faciliteiten, ook hebben zij (vaak) betaalde en (altijd) gediplomeerde trainers bij de trainingen en wedstrijden.


  Namens het bestuur,
  Ritchie Nanninga
  Penningmeester

 • PS.
  Zet jezelf niet buitenspel als je het financieel lastig hebt. Er zijn lokale en landelijke voorzieningen; ook voor jou. Dé oplossing om te blijven voetballen!

  #sportingmartinus #amstelveen #geldzorgen #financielezorgen #ing #financiën #budgetplanning