• Contributie 2022-2023

  Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 16 mei 2022 heeft de ALV unaniem ingestemd met het contributievoorstel voor het seizoen 2022-2023.

  De facturen voor de contributie zullen als gebruikelijk vanuit ClubCollect in juli worden verstuurd en vóór 15 augustus voldaan moeten zijn.

  Aanvullende opmerkingen:
  • Net als voorgaande jaren zal de contributie via ClubCollect worden gefactureerd. De adminstratiekosten van 2 euro worden doorberekend aan de leden.
  • Teams die gebruik willen maken van de teamcontributie kunnen hierover informatie krijgen bij de penningmeester, deze aanvraag moet voor 10 september gedaan zijn.
  • Leden die een bijzondere regeling willen treffen met betrekking tot de contributie (Jeugdsportfonds, Stadspas, betalingsregeling, etc.) moeten dit voor 10 september bij de penningmeester aangeven.
  • De hoogte van de contributies is te lezen op deze PDF (download hier)
  • We wijzen u graag op de subsidie-mogelijkheden voor contributie via JeugdFonds Sport en Cultuur Amstelveen

  Het hanteert bij de inning van de contributies onderstaande tijdslijn:
  • 1 juli 2022: versturen contributie facturen door ClubCollect
  • 15 augustus 2022: uiterste betaaldatum en eenmalige aanmaning vanuit het bestuur. Wanbetalers krijgen eenmalig de kans om binnen een maand alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen.
  • 15 september 2022: opleggen speelverbod aan wanbetalers
  • 1 oktober 2022: overdracht aan incassobureau van wanbetalers
  • 1 november 2022: versturen contributie facturen nieuwe leden (lid geworden na 1 september 2022)

  De uiterlijke (kosteloze) opzegdatum bij onze ledenadministratie voor een volgend seizoen is door de KNVB exact vastgesteld op 15 mei van het huidige seizoen. Ontvangt de ledenadministratie een opzegging na 15 mei, dan gelden de volgende bepalingen:
  • Opzeggen na 15 mei, voor 1 juli: € 50,- administratiekosten (geldt niet voor seizoen 22-23 i.v.m. contributieverhoging)
  • Opzeggen na 1 juli: halve contributie
  • Opzeggen na 1 augustus: volledige contributie

  Aanvullende info ClubCollect:
  Rond 15 september ontvangt iedereen via ClubCollect een SMS en e-mail met daarin een link naar de persoonlijke betaalpagina. Hier kun je de factuur inzien, downloaden en betalen. Je kunt kiezen om de contributie in een keer of in 4 termijnen te betalen, maar houd er rekening mee dat ClubCollect voor betaling in termijnen per termijn administratiekosten in rekening brengt. Betalen van de factuur kan via IDEAL of automatische incasso (betalen in termijnen kan alleen via automatische incasso). Controleer ook of je contactgegevens op de ClubCollect betaalpagina correct zijn en wijzig deze indien nodig.
  Wanneer je over bovenstaande nog vragen hebt kun je deze stellen via penningmeester@sportingmartinus.nl.

  Teamcontributie
  Voor alle senioren en veteranen teams (met uitzondering van de zaterdag 1, zondag 1, zondag 2 en zaterdag O23) kan voor teamcontributie worden gekozen. Hierbij betaalt een team voor 16 spelers, terwijl het maximaal 20 spelers mag inschrijven. Het team bepaalt zelf hoe deze kosten over de teamleden worden verdeeld. Let op: na opgaaf van de verdeling bij de penningmeester ligt de verantwoordelijkheid tot betalen bij het individuele lid. Indien een team gebruik wilt maken van deze regeling kan de aanvoerder contact op nemen met de penningmeester.

  Selectiebijdrage
  Bovenop de contributie rekenen we voor selectieteams dus een extra bijdrage. De meeste selectieteams trainen 3x per week trainen en maken dus meer gebruik van de faciliteiten, ook hebben zij (vaak) betaalde en (altijd) gediplomeerde trainers bij de trainingen en wedstrijden voor 4x per week.


  Namens het bestuur,
  Ritchie Nanninga
  Penningmeester