• Contributie 2022-2023

  Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 16 mei 2022 hebben de leden unaniem ingestemd met het contributievoorstel voor het seizoen 2022-2023.

  De facturen voor de contributie zullen als gebruikelijk vanuit ClubCollect worden verstuurd in juli en zullen vóór 15 augustus voldaan moeten zijn.

  Aanvullende opmerkingen:
  • Net als voorgaande jaren zal de contributie via ClubCollect worden gefactureerd. De adminstratiekosten van 2 euro worden doorberekend aan de leden.
  • Teams die gebruik willen maken van de teamcontributie kunnen hierover informatie krijgen bij de penningmeester, deze aanvraag moet vóór 1 augustus gedaan zijn en wordt begin augustus behandeld.
  • Leden die een bijzondere regeling willen treffen met betrekking tot de contributie (Jeugdsportfonds, Stadspas, betalingsregeling, etc.) moeten dit vóór 1 augustus bij de penningmeester aangeven en dit wordt begin augustus behandeld.
  • De hoogte van de contributies is te lezen op deze PDF (download hier)
  • We wijzen je graag op de subsidie-mogelijkheden voor contributie via JeugdFonds Sport en Cultuur Amstelveen

  Budgetproblemen? Benut het 'Niemand staat buitenspel'-programma 
  Heb je budgetproblemen bij het voldoen van deze factuur, dan verwijzen we je ook naar de support die de KNVB en ING hiervoor bieden. Deze partijen hebben met #niemandbuitenspel (Voetbal voor iedereen - ING) het initiatief genomen om niemand buiten spel te laten staan. Samen met de www.voorzieningenwijzer.nl en www.gelfdit.nl zijn er financieel contactpersonen per club opgeleid om leden met budgetproblemen te ondersteunen. Heb jij behoefte aan inzicht in alle regelingen die voor jou kunnen gelden? Neem dan contact op met onze Sporting Martinus financieel contactpersonen Fleur Jacobs of Emiel Enneman via niemandbuitenspel@sportingmartinus.nl. Laat je gegevens achter, dan neemt 1 van hen contact met je op. Zij zullen (geheel anoniem) samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn. Alles met als doel om jou en je kinderen niet buiten spel te zetten!

  Het hanteert bij de inning van de contributies onderstaande tijdslijn:
  • 1 juli 2022: versturen contributie facturen door ClubCollect
  • 15 augustus 2022: uiterste betaaldatum en eenmalige aanmaning vanuit het bestuur. Wanbetalers krijgen eenmalig de kans om binnen een maand alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen.
  • 15 september 2022: opleggen speelverbod aan wanbetalers
  • 1 oktober 2022: overdracht aan incassobureau van wanbetalers
  • 1 november 2022: versturen contributie facturen nieuwe leden (lid geworden na 1 september 2022)

  De uiterlijke (kosteloze) opzegdatum bij onze ledenadministratie voor een volgend seizoen is door de KNVB exact vastgesteld op 15 mei van het huidige seizoen. Ontvangt de ledenadministratie een opzegging na 15 mei, dan gelden de volgende bepalingen:
  • Opzeggen na 15 mei, voor 1 juli: € 50,- administratiekosten (geldt niet voor seizoen 22-23 i.v.m. contributieverhoging)
  • Opzeggen na 1 juli: halve contributie
  • Opzeggen na 1 augustus: volledige contributie

  Aanvullende info ClubCollect:
  Begin juli ontvangt iedereen via ClubCollect een SMS en e-mail met daarin een link naar de persoonlijke betaalpagina. Hier kun je de factuur inzien, downloaden en betalen. Je kunt kiezen om de contributie in een keer of in maximaal 5 termijnen te betalen. Houd er rekening mee dat ClubCollect voor betaling in termijnen per termijn administratiekosten in rekening brengt.
  Betalen van de factuur kan via IDEAL of automatische incasso (betalen in termijnen kan alleen via automatische incasso). Controleer ook of je contactgegevens op de ClubCollect betaalpagina correct zijn en wijzig deze indien nodig.
  Indien het voor jou niet mogelijk is om in vijf termijnen te betalen en je een andere betalingsregeling wilt afspreken kun je contact opnemen met de penningmeester. Dit geldt ook als je sport via het Jeugdsportfonds of via een andere gemeentelijke subsidieregeling
  Wanneer je over bovenstaande nog vragen hebt kun je deze stellen via penningmeester@sportingmartinus.nl.

  Teamcontributie
  Voor alle senioren en veteranen teams (met uitzondering van de zaterdag 1, zondag 1, zondag 2 en zaterdag O23) kan voor teamcontributie worden gekozen. Hierbij betaalt een team voor 16 spelers, terwijl het maximaal 20 spelers mag inschrijven. Het team bepaalt zelf hoe deze kosten over de teamleden worden verdeeld. Let op: na opgaaf van de verdeling bij de penningmeester ligt de verantwoordelijkheid tot betalen bij het individuele lid. Indien een team gebruik wilt maken van deze regeling kan de aanvoerder dit vóór 1 augustus aangeven via penningmeester@sportingmartinus.nl. Deze aanvraag wordt 1e week augustus behandeld. Ook het betalen van de teamcontributie moet zijn gedaan vóór 15 augustus.

  Selectiebijdrage
  Bovenop de contributie rekenen we voor selectieteams een extra bijdrage. De meeste selectieteams trainen 3x per week trainen en maken dus meer gebruik van de faciliteiten, ook hebben zij (vaak) betaalde en (altijd) gediplomeerde trainers bij de trainingen en wedstrijden voor 4x per week.

  PS Houd er rekening mee dat ik tot en met eind juli op vakantie ben en dat je daardoor bij vragen in die periode pas begin augustus antwoord/reactie zult krijgen.

  Namens het bestuur,
  Ritchie Nanninga
  Penningmeester

 • PS.
  Zet jezelf niet buitenspel als je het financieel lastig hebt. Er zijn lokale en landelijke voorzieningen; ook voor jou. Dé oplossing om te blijven voetballen!

  #sportingmartinus #amstelveen #geldzorgen #financielezorgen #ing #financiën #budgetplanning