• Normaliter worden half september de contributie-facturen vanuit ClubCollect verstuurd. Dit was eerder op de website aldus ook aangekondigd. Gezien de doorvoering van nog laatste ledenadministratie-mutaties deze maand zullen de facturen rond 01 oktober verzonden worden en zullen ze vóór 30 oktober voldaan moeten zijn. De gevolgen van dit doorschuiven voor de tijdlijn leest u onderstaand.

  Nog een aantal aanvullende opmerkingen

  • Net als voorgaande jaren zal de contributie via ClubCollect worden gefactureerd. De adminstratiekosten van 2 euro worden doorberekend aan de leden.
  • Teams die gebruik willen maken van de teamcontributie kunnen hierover informatie krijgen bij de penningmeester, deze aanvraag moet voor 10 september gedaan zijn.
  • Leden die een bijzondere regeling willen treffen met betrekking tot de contributie (Jeugdsportfonds, Stadspas, betalingsregeling, etc.) moeten dit voor 10 september bij de penningmeester aangeven.
  • De hoogte van de contributies is te lezen op deze PDF (download hier)

  Het bestuur hanteert bij de inning van de contributies onderstaande tijdslijn:
  • 01 oktober 2021: versturen contributie facturen door ClubCollect
  • 30 oktober 2021: uiterste betaaldatum en eenmalige aanmaning vanuit het bestuur. Wanbetalers krijgen eenmalig de kans om binnen een maand alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen.
  • 15 november 2021: opleggen speelverbod aan wanbetalers
  • 15 december 2021: overdracht aan incassobureau van wanbetalers
  • 1 januari 2022: versturen contributie facturen nieuwe leden (lid geworden na 1 september 2021)

  Aanvullende info ClubCollect:
  Rond 01 oktober dus ontvangt iedereen via ClubCollect een SMS en e-mail met daarin een link naar de persoonlijke betaalpagina. Hier kun je de factuur inzien, downloaden en betalen. Je kunt kiezen om de contributie in een keer of in 4 termijnen te betalen, maar houd er rekening mee dat ClubCollect voor betaling in termijnen per termijn administratiekosten in rekening brengt. Betalen van de factuur kan via IDEAL of automatische incasso (betalen in termijnen kan alleen via automatische incasso). Controleer ook of je contactgegevens op de ClubCollect betaalpagina correct zijn en wijzig deze indien nodig.

  Het bestuur hoopt jullie op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben over de contributies van aankomend seizoen. Wanneer je over bovenstaande nog vragen hebt kun je deze stellen via penningmeester@sportingmartinus.nl.

  Teamcontributie
  Voor alle senioren en veteranen teams (met uitzondering van de zaterdag 1, zondag 1, zondag 2 en zaterdag O23) kan voor teamcontributie worden gekozen. Hierbij betaalt een team voor 16 spelers, terwijl het maximaal 21 spelers mag inschrijven. Het team bepaalt zelf hoe deze kosten over de teamleden worden verdeeld. Let op: na opgaaf van de verdeling bij de penningmeester ligt de verantwoordelijkheid tot betalen bij het individuele lid. Indien een team gebruik wilt maken van deze regeling kan de aanvoerder contact op nemen met de penningmeester.

  Selectiebijdrage
  Bovenop de contributie rekenen we voor selectieteams dus een extra bijdrage. De meeste selectieteams trainen 3x per week trainen en maken dus meer gebruik van de faciliteiten, ook hebben zij (vaak) betaalde en (altijd) gediplomeerde trainers bij de trainingen en wedstrijden voor 4x per week.


  Namens het bestuur,

  Ritchie Nanninga
  Penningmeester