• Contributie 2020-2021

  Beste leden,

  Na de uitbraak van de Corona-crisis en de noodgedwongen sluiting van de club in het afgelopen voorjaar is het vooralsnog mogelijk om het aankomende seizoen “normaal” af te trappen. Uiteraard gelden hierbij met name voor de kantine en wellicht voor het aantal mensen op het sportpark nog restricties en maatregelen. Wat betreft wedstrijden en trainingen kunnen we redelijk normaal van start. Door de uitbraak van de Corona pandemie was het in het oude seizoen niet mogelijk voor ons als bestuur om een tweede Algemene Ledenvergadering uit te schrijven, die nodig is om de begroting en het contributie voorstel 2020-2021 vast te laten stellen door jullie als leden. Deze ledenvergadering zal in het najaar alsnog worden uitgeschreven om deze zaken te formaliseren. Voor de start van het seizoen heeft het bestuur besloten de contributies voor het seizoen 2020-2021 niet te verhogen. Hierbij gaan we er dus vanuit dat we vanaf 1 september (redelijk) normaal kunnen voetballen. Dit betekent ook dat de facturen vanuit ClubCollect voor de contributie als gebruikelijk in september zullen worden verstuurd en 1 oktober voldaan moeten zijn. Mocht de situatie met betrekking tot de Corona pandemie onverhoopt veranderen zullen wij met een voorstel tot aanpassing en restitutie van de contributie komen.

  Nog een aantal aanvullende opmerkingen:

  • Net als voorgaande jaren zal de contributie via ClubCollect worden gefactureerd. De adminstratiekosten van 2 euro worden doorberekend aan de leden.
  • Teams die gebruik willen maken van de teamcontributie kunnen hierover informatie krijgen bij de penningmeester, deze aanvraag moet voor 1 september gedaan zijn.
  • Leden die een bijzondere regeling willen treffen met betrekking tot de contributie (Jeugdsportfonds, Stadspas, betalingsregeling, etc.) moeten dit voor 1 september bij de penningmeester aangeven.
  • De hoogte van de contributies is te lezen op deze PDF (download hier)

  Het bestuur hanteert bij de inning van de contributies onderstaande tijdslijn:

  • 1 september 2020: versturen contributie facturen door ClubCollect
  • 1 oktober 2020: uiterste betaaldatum en eenmalige aanmaning vanuit het bestuur. Wanbetalers krijgen eenmalig de kans om binnen een maand alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen.
  • 1 november 2020: opleggen speelverbod aan wanbetalers
  • 1 december 2020: overdracht aan incassobureau van wanbetalers
  • 1 januari 2021: versturen contributie facturen nieuwe leden (lid geworden na 1 september 2020

  Aanvullende info ClubCollect:
  Rond 1 september ontvangt iedereen via ClubCollect een SMS en e-mail met daarin een link naar de persoonlijke betaalpagina. Hier kun je de factuur inzien, downloaden en betalen. Je kunt kiezen om de contributie in een keer of in 4 termijnen te betalen, maar houd er rekening mee dat ClubCollect voor betaling in termijnen per termijn administratiekosten in rekening brengt. Betalen van de factuur kan via IDEAL of automatische incasso (betalen in termijnen kan alleen via automatische incasso). Controleer ook of je contactgegevens op de ClubCollect betaalpagina correct zijn en wijzig deze indien nodig.

  Het bestuur hoopt jullie op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben over de contributies van aankomend seizoen. Wanneer je over bovenstaande nog vragen hebt kun je deze stellen via penningmeester@sportingmartinus.nl.

  Teamcontributie
  Voor alle senioren en veteranen teams (met uitzondering van de zaterdag 1, zondag 1, zondag 2 en zondag) kan voor teamcontributie worden gekozen. Hierbij betaalt een team voor 16 spelers, terwijl het maximaal 21 spelers mag inschrijven. Het team bepaalt zelf hoe deze kosten over de teamleden worden verdeeld. Let op: na opgaaf van de verdeling bij de penningmeester ligt de verantwoordelijkheid tot betalen bij het individuele lid. Indien een team gebruik wilt maken van deze regeling kan de aanvoerder contact op nemen met de penningmeester.

  Selectiebijdrage
  Bovenop de contributie rekenen we voor selectieteams dus een extra bijdrage. De meeste selectieteams trainen 3x per week trainen en maken dus meer gebruik van de faciliteiten, ook hebben zij (vaak) betaalde en (altijd) gediplomeerde trainers bij de trainingen en wedstrijden voor 4x per week. Daarnaast wordt 10 EUR uit de verplichte trainingset uit deze bijdrage betaald.

  Namens het bestuur,

  Ritchie Nanninga

  Penningmeester